Je woning

Hoe kan je waterschade voorkomen?

Milde winters brengen insijpelingen, strenge winters barsten en verzakkingen. Daarom geeft Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, bij het ingaan van de wintertijd praktische preventietips.

In de herfst en de winter is het risico op waterschade groter

De kans dat je waterschade oploopt, bestaat altijd. Maar in de herfst en de winter is dit risico toch groter dan tijdens de andere seizoenen als gevolg van de weersomstandigheden. Wanneer bladeren, eikels en kastanjes dakgoten of wateraflopen verstoppen, neemt het gevaar van waterschade toe. In de winter zijn de druk van ijs en sneeuw op (platte) daken en de vrieskou bijkomende risicofactoren.

Een aantal zeer strenge winters waar vorst tot tienduizenden gevallen van waterschade leidde, liggen nog vers in het geheugen van de betrokkenen.

Preventiemaatregelen

Sommige preventiemaatregelen kunnen je voor onaangename verrassingen behoeden, zoals natte voeten, vochtige muren, opgeduwd parket, beschimmelde kledij in de kleerkast of, erger nog, de ontwikkeling van huiszwammen. De huiszwam is een zwam die zich in een vochtige omgeving nestelt en die zich met hout voedt. De verwoestingen treffen het dakgebinte, de roosteringen en plankenvloeren, de trappen, deuren, lambriseringen en bekledingen van muren en plafonds, lintelen en buitenschrijnwerk.

Enige waakzaamheid en regelmatig onderhoud zouden dergelijke schade gemakkelijk kunnen voorkomen. Een check-up bij het begin van het najaar en regelmatige controle naderhand zijn geen overbodige luxe.

Check-up om waterschade te vermijden:

  • Zorg ervoor dat je gevels in goede staat zijn, herstel spleten waarlangs regen kan binnendringen.
  • Kijk regelmatig de staat van je dak na, vooral na een storm of rukwinden.
  • Ga na of er bij hevige regenval geen waterinsijpeling is via kapconstructies.
  • Controleer of je dakgoten en kroonlijsten in goede staat zijn evenals de afvoerbuizen voor regenwater.
  • Maak je dakgoten regelmatig schoon.

Verlaat bovendien nooit je huis met open vensters en al zeker niet met een open dakvenster.

Extra tips bij vrieskou:

Wanneer de winter eraan komt, kijk je best in het bijzonder uit voor schade ten gevolge van vrieskou. Isoleer waterleidingen die blootstaan aan vorst of maak ze tijdig leeg. Maak in het bijzonder waterinstallaties en centrale verwarmingsinstallaties leeg wanneer een (bij)gebouw tijdens de winter onbewoond is of hou de temperatuur voldoende hoog om vorst te voorkomen.

Kijk na of er water of sneeuw op (platte) daken is blijven staan. Bij aanhoudend vriesweer kunnen lichte constructies door het gewicht alleen al bezwijken. Controleer of er geen sneeuw door de wind opgehoopt is tegen een warmere muur, met het gevaar dat die muur niet waterbestendig is en op die manier vocht opslorpt.

Bron: Assuralia